Dành cho các Câu lạc bộ
Công cụ quản lý tiền nhóm dễ dàng, an toàn, tiện lợi, đảm bảo sự minh bạch vì giá trị chung của nhóm
Tải miễn phí

Đừng nhập nhằng tiền quỹ mà sứt chỉ tình thân. Hãy tải và chia sẻ ngay!

Zomo giúp bạn thế nào?

Mục đích của app là giúp các thành viên cùng quản lý quỹ tiền của nhóm một cách công khai minh bạch. Mọi người nếu có quyền đều có thể nhập thu, chi và ghi chú vào quỹ tiền chung. Khi có phát sinh thì có thông báo tức thời đến mọi người trong nhóm. Mọi thành viên mọi lúc mọi nơi đều có thể xem được số dư và báo cáo chi tiết các giao dịch thu chi trong quỹ nhóm của mình.


Các tính năng chính

Xem và nhập quỹ mọi lúc mọi nơi với mọi thành viên và bằng nhiều loại thiết bị

Phân hạng mục để dễ quản lý và có thể tuỳ biến theo mục đích nhóm

Đính kèm hình ảnh liên quan đến khoản thu chi khi cần chứng thực thực tế

Gán thành viên liên quan đến thu chi trường hợp cần thiết

Báo cáo thống kê rõ ràng theo thu chi, hạng mục và đối tượng

Quản lý thành viên và theo dõi tình trạng nộp quỹ, tự động nhắc nhở định kỳ

Thông báo tức thời đến mọi thành viên các thay đổi phát sinh

Bảo mật chặt chẽ, phân quyền tránh sai sót, ghi lại nhật ký kỹ càng

Các lợi ích mang lại

Bạn là người giữ quỹ?

Zomo giúp bạn minh bạch trong việc cất giữ, quản lý, chi tiền

  • Không còn phải tổng hợp rồi thông báo đến từng người
  • Không còn phải chứng minh tiền trong quỹ hoạt động đúng
  • Không còn phải đi nhắc nhở những ai chưa đóng tiền
Bạn là người tham gia quỹ?

Zomo giúp bạn theo dõi được tiền của mọi người đi đâu về đâu

  • Không còn phải mơ hồ không biết tiền quỹ còn bao nhiêu
  • Không còn phải bất an khi có ai đó chi tiêu không hợp lý
  • Không còn phải lo lắng đợt này mình đóng tiền chưa

CÁC BƯỚC ĐỂ SỬ DỤNG ZOMO

Liên Hệ

Vui lòng để lại thông tin nếu cần chúng tôi hỗ trợ